Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, höst 2019

Kurskod:
HP617A version 3,2
Engelsk benämning:
Acquired Pedagogical Qualifications for Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2018
Beslutande instans:
Gäller från:
26 april 2018
Ersätter kursplan fastställd:
28 januari 2015

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna fördjupar sina högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen vänder sig till lärare vid Malmö universitet.

Innehåll

Kursen fokuserar på uppdraget att vara lärare i högre utbildning. Temat för kursen utgörs av deltagarnas kunskaper och erfarenheter inhämtade genom högskolepedagogiskt arbete som till exempel kursutveckling, annat pedagogisk utvecklingsarbete, deltagande i högskolepedagogiska workshops med mera. Dessa erfarenheter belyses ur olika teoretiska perspektiv och värderas kritiskt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren:

  • kunna redogöra för och värdera den egna pedagogiska erfarenheten i relation till tolkningen av läraruppdraget
  • utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kunna reflektera över den egna pedagogiska kunskapsutvecklingen
  • utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kunna diskutera läraruppdraget och undervisning vid Malmö universitet

Arbetsformer

Kursdeltagaren väljer arbetsformer i samråd med examinator.

Bedömningsformer

Kursdeltagaren väljer form för att visa måluppfyllelse i samråd med examinator. Av examinationsformen ska framgå hur den beprövade erfarenheten är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs av kursdeltagaren i samråd med kursdeltagare (max 500 sidor).

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Marie Leijon, Kursansvarig
Telefon: 040-6658187
Siv Göthe, studieadministratör
Telefon: 040-6658156

Anmälan

02 september 2019 - 29 december 2019 25% Distans (Malmö) Antal frivilliga träffar: 2 Anmälningskod: mau-96139

Öppen för sen anmälan

Ansök

27 januari 2020 - 06 juni 2020 25% Distans (Malmö) Antal frivilliga träffar: 2 Öppnar för anmälan 16 september 2019.