Polisprogrammet

Sammanfattning

Polisyrket är ett viktigt arbete som ger möjlighet att göra skillnad för människor. Som polis behöver du kunskap och kompetens inom många olika områden. Polisprogrammet är därför både praktiskt och teoretiskt orienterat. Utbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Behörighetskrav

Polismyndigheten och Rekryteringsmyndigheten ansvarar för antagning till polisprogrammet.
Mer utförlig information finns på http://polisen.se/Bli-polis/

Om utbildningen

Polisyrket är ett komplext arbete där du hanterar svåra situationer och möter människor med olika bakgrunder. Det kräver många olika kompetenser och kunskaper och polisprogrammet täcker därför många olika kunskapsområden. Utbildningen varvar teoretiska moment med praktiska övningar och när du avslutat utbildningen ska du kunna möta dagens och morgondagens utmaningar och kunna fatta välavvägda beslut, ofta under tidspress, utifrån etiska, sociala, juridiska och taktiska dimensioner.

Polisprogrammet i Malmö integrerar normkritiska perspektiv i och på polisiärt arbete. Det innebär att ställa frågor om bland annat genus och etnicitet i relation till polisyrket och till kriminalitet i samhället. Vad handlar hatbrott om? Behöver kvinnor respektive män olika slags självförsvar? Vilka frågor är viktiga att ställa i våld i nära relationer? Får poliser bära religiösa symboler? Normkritiska perspektiv integreras i de flesta kurserna under hela utbildningen och knyter ihop teori och praktik.

Polisprogrammet på Malmö universitet ges på uppdrag av Polismyndigheten och omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Utbildningens innehåll

Polisiärt arbete har en flervetenskaplig grund och under utbildningen studerar du perspektiv på polisiärt arbete utifrån ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Polisprogrammet ger dig kunskaper om bland annat polisens roll och uppdrag i samhället utifrån en diskussion om den samhällskontext polisen verkar i, vikten av kommunikativ förmåga, brottsutredning, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering och polisens våldsanvändning, it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet och polistaktisk bilkörning, ordning och trygghet.

Lärare med kompetens inom olika ämnesområden samarbetar inom utbildningen för att integrera teori med praktik och för att skapa en helhetsförståelse för polisyrket.

Läs utbildningsplanen för polisutbildningen här

Aktuella kursplaner för polisprogrammet:

Termin 1 Grunder i Polisiärt arbete, 30 hp

Termin 2 Polisiärt arbete I, 30 hp

Termin 3 Polisiärt arbete II, 30 hp

Termin 4 Polisiärt arbete III, del 1, 18 hp

Termin 4 Polisiärt arbete III, del 2, 12 hp

Efter examen

Polisprogrammet leder till examen från polisprogrammet. En polis kan ha många olika typer av yrkesroller inom Polismyndigheten. Vanligast är att en nyexaminerad polis arbetar i yttre tjänst eller i utredningsverksamhet. 

Läs mer om polisyrket här

Ansök till polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten administrerar ansökningarna till polisutbildningen och genomför alla tester och undersökningar av dig som ansöker. 

Läs mer om hur du söker till polisutbildningen här

 

Intervjuer

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Caroline Mellgren, programansvarig
Telefon: 040-6657941
Ewa-Marie Siwerson, studieadministratör
Telefon: 040-6657268
Susanne Destow, studievägledare
Telefon: 040-6658283