Jag vill kombinera något jag är bra på med något som jag brinner för.

Sara Lindberg, student

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Bild

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Sammanfattning

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna.Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

I ämnet Bild och lärande utvecklar du kunskaper inom bildpedagogik och didaktisk förmåga att arbeta med visualiseringars betydelser för elevers lärande. Ämnesstudierna i bild omfattar 120 hp. Därutöver väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp.

Följande ämnen är möjliga att välja med bild som förstaämne:
 • Engelska
 • Historia (behörighetskrav HiA)
 • Naturkunskap (behörighetskrav MaC, NkB)
 • Religion
 • Franska (behörighetskrav Fr steg 3)
 • Italienska (behörighetskrav It steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Sp steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Ty steg 3)
Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund och medför särskild studiegång.

Behörighetskraven för andraämnet prövas vid ansökan till detta inom utbildningens ram. Ytterligare ämneskombinationer kan tillkomma. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande.

Varför ska jag bli ämneslärare?
Du får ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som är på väg mot vuxenlivet och håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna.

Varför ska jag studera på Malmö högskola?
På Malmö högskola studerar du i en kreativ miljö i en modern högskola med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer.Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

En ämneslärarexamen med denna inriktning ger dig kompetens att undervisa i två undervisningsämnen: ett förstaämne om 120hp och ett andraämne om 90hp.

I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Förutom teoretiska studier ingår verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning under ledning av erfarna lärare.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Varför ska jag bli ämneslärare?

Du får ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som är på väg mot vuxenlivet och håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna.

Varför ska jag studera på Malmö universitet?

På Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö i en modern högskola med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bland annat pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Studera utomlands en termin

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på lärare så arbetsmarknaden för en examinerad ämneslärare är god.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i din examen också i årskurserna 7-9 förutsatt att dessa är undervisningsämnen i grundskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan där idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
LALAM version 3,2
Engelsk benämning:
Master of Arts/Science in Secondary Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
13 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
13 februari 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 mars 2013

Förkunskapskrav

 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1 + 1a2(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhB, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.
  (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Ma D. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4.(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C).
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska 270 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2,(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Bild 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Engelska 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Historia 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1 + 1a2(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Idrott 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhB, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.
  (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, andraämne Naturkunskap 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhB, MaC, NkB alt BiA + FyA + KeA. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper, Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.
  (Områdesbehörighet A6c/6C)
 • Gymnasieskolan, förstaämne Matematik 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Ma D. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4. (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Religion 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C).
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.(Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.
 • Gymnasieskolan, förstaämne Svenska 300 hp
  Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, (Områdesbehörighet A6c/6C)
  Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.

Upplägg

Ämneslärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av sammanhållna studier inom ett program med två inriktningar. Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 270 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng. Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller när så krävs 330 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 90 högskolepoäng.

Utbildningen innehåller studier inom lärarutbildningsämnen med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan samt studier inom utbildningsvetenskaplig kärna. Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och högskolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar alltid minst 20 veckor (30 högskolepoäng) fördelade på fem perioder om fyra veckor.

I lärarutbildningsämnena integreras studier inom ämne och ämnesdidaktik med delar av utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet och ämne. Lärarutbildningsämnena ges som första- och andraämne samt för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 som tredjeämne. I förstaämnet ingår självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 innehåller ett förstaämne som omfattar minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen ett andra- och ett tredjeämne. När förstaämnet utgörs av bild eller musik kan det antingen kombineras med ett andraämne eller med ett andra- och ett tredjeämne. När två av lärarutbildningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen innehåller inriktningen inget tredjeämne. Andraämnet omfattar minst 45 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik alternativt minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Tredjeämnet omfattar minst 45 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller ett förstaämne som omfattar minst 120 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik. Därutöver innehåller inriktningen ett andraämne. Andraämnet omfattar minst 90 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik alternativt minst 120 högskolepoäng inom ämne och ämnesdidaktik då andraämnet utgörs av svenska, samhällskunskap eller musik.

För båda inriktningarna gäller att lärarutbildningsämnena därutöver utgörs av ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning samt ämnesrelaterad utbildningsvetenskaplig kärna.

Inriktningarna ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygsättning,
– utvärdering och utvecklingsarbete, och
– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.

De delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, elevers språk- och kunskapsutveckling samt bedömning och betygssättning integreras med de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna inom lärarutbildningsämnena. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser.

Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.

Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Som betyg för de fyra första kurserna i verksamhetsförlagd utbildning används Godkänd eller Underkänd. På utbildningens övriga kurser inklusive avslutande kurs i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.

I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."

Utdrag ur SFS 2010:1064

"Mål
För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

För ämneslärarexamen ska studenten också
– visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande,
– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdigheter och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”


För ämneslärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också
– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Ämneslärarexamen.

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.

I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på de självständiga arbetena.

Övrigt

Föreskrifter
För att äga tillträde till kurs med självständigt arbete på avancerad nivå (examensarbete) ska självständigt arbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, vara godkänt.

För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.

Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda utbildningen i en kurs.

Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,