Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska (LALAM version 1,1)
270 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för LALAM11h79EN | Engelska/Religion/Geografi (start höst 2011)

Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6
Höst 2014 - Termin 7
Vår 2015 - Termin 8
Höst 2015 - Termin 9