Bilaga till utbildningsplan

Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram (SAHSL version 11)
60 hp Malmö dagtid 50%

Kurslista för SAHSL20h1 (start höst 2020)

Höst 2020 - Termin 1
  • Stadens utmaningar (ges av SLU-Alnarp), 15 hp (BY604B) obligatorisk
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4