Bilaga till utbildningsplan

Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram (SAHSL version 11)
60 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för SAHSL20h (start höst 2020)

Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2