Bilaga till utbildningsplan

Förskollärarutbildning: Musikprofil (LGLFO version 11)
210 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för LGLFO16hFOMU (start höst 2016)

Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Höst 2019 - Termin 7