Bilaga till utbildningsplan

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen (LALKP version 10)
90 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för LALKP20h793Ä (start höst 2020)

Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3