Bilaga till utbildningsplan

Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (LALGR version 11)
240 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALGR20hF3XX (start höst 2020)