Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp (LALAM version 11)
270 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM20hSH79 (start höst 2020)