Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia (LALAM version 6,1)
270 hp Malmö dagtid 100%

Kurslista för LALAM16h79HI | Historia/Matematik/Geografi (start höst 2016)

Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Höst 2019 - Termin 7
Vår 2020 - Termin 8
Höst 2020 - Termin 9