Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap (LALAM version 5)
300 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM15hGYSH (start höst 2015)