Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Historia (LALAM version 5)
300 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM15hGYHI (start höst 2015)