Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap (LALAM version 4)
300 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM14hGYSH (start höst 2014)