Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott (LALAM version 4)
270 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM14h79ID (start höst 2014)