Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Svenska (LALAM version 3,2)
300 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM13hGYSV (start höst 2013)