Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Religion (LALAM version 1,1)
300 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM11hGYRE (start höst 2011)