Bilaga till utbildningsplan

Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska (LALAM version 1,1)
270 hp Malmö dagtid 100%

Kursgrupper för LALAM11h79SV (start höst 2011)