Design, Publics and Engagement

Summary

Admission requirements

52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller

60 hp inom området design.

Syllabus

Syllabus for students spring 2020, spring 2019

Course Code:
PD177A revision 1
Level of specialisation
G2F
Main fields of study:
No main fields
Language:
English
Date of ratification:
24 January 2018
Decision-making body:
Faculty of Culture and Society
Enforcement date:
21 January 2019

Entry requirements

52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller

60 hp inom området design.

Specialisation and progression relative to the degree regulations

Kursen ingår i kandidatprogrammet Produktdesign.

Purpose

Kursen ger en introduktion till hur designers kan arbeta i relation till samhällsförändringar. Syftet är att erbjuda studenterna en grundläggande överblick av hur design kan användas för att utforska, skapa medvetenhet och diskussion om samhällsutmaningar. Genom seminarier och ett kortare grupparbete introduceras en rad områden inom design (tillexempel co-design, spekulativ design, critical making och design för social innovation). Dessa syftar till att mobilisera offentligheter kopplade till samhällsutmaningar och att skapa engagemang, diskussion och reflektion i relation till dessa.

Learning outcomes

1. Att ha en grundläggande förståelse för hur design kan generera diskussion och reflektion i relation till politik, etik och samhällsutmaningar samt att kunna reflektera kritisk över designers roll i samhället genom kollaborativa processer
2. Att skapa en grundläggande överblick över några av de områden inom design som syftar till att skapa diskussion, deltagande och reflektion
3. Kunna genomföra en kort designprocess med syfte att generera engagemang, diskussion och reflektion
4. Förmåga att utvärdera och kommunicera sin egen roll i designprocessen samt problematisera sin utgångspunkt för beslut som tas i designprocessen

Assessments

Designprojekt, 4,5 hp (lärandemål 3, 4)
Seminarier, 3 hp (lärandemål 1, 2)

Grading system

Fail (U) or Pass (G).

Course literature and other teaching materials

Dunne, R., and Raby, F. (2013) Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. MIT Press. (Introduction)
Manzini, E. and Rachel C. (2015). Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation. MIT Press. (chapter 2 and 3)
Simonsen, J., & Robertson, T. (Eds.). (2012). Routledge international handbook of participatory design. Routledge. (Chapter 1)
Van Abel B., Evers L, Klaassen R., Troxler P. (2010) Open Design Now. BIS Publishers. (pp.202- 209)

Course evaluation

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Other Information

Undervisningsspråk: engelska

Contact

The education is provided by the Faculty of Culture and Society at the department School of Arts and Communication.

Further information

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Application

01 April 2019 - 09 June 2019 Day-time 50% Malmö This course is offered as part of a program

30 March 2020 - 07 June 2020 Day-time 50% Malmö This course is offered as part of a program