Collaborative Learning in Digital Learning Environments

Sammanfattning

COLLABORATIVE LEARNING IN DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS is built upon the cc-by-nc work of https://opennetworkedlearning.wordpress.com/

Behörighetskrav

.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2017

Kurskod:
HP621A version 1
Engelsk benämning:
Collaborative Learning in Digital Learning Environments
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
27 februari 2017
Beslutande instans:
Gäller från:
28 augusti 2017

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

McConnell, D. (2006). E-learning groups and communities. McGraw-Hill International.
Nerantzi, C. (2012). A Case of Problem Based Learning for Cross-Institutional Collaboration. Electronic Journal of e-Learning, 10(3), 306-314.
Kek, M. & Huijser, H. (2015). 21st century skills: problem based learning and the University of the Future. Paper Third 21st Century Academic Forum Conference, Harvard, Boston, USA.
Developing digital literacies (2014) JISC guide. Available online
European commission (2016): Opening up Education. Available online
European commission (2016): Digital Competence Framework Available online

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Siv Göthe, studieadministratör
Telefon: 040-6658156
Mikael Björk, kursansvarig
Telefon: 040-6658270

Anmälan

08 april 2019 - 05 juni 2019 33% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 17 september 2018.